Kim jest Doula?

Doula (z greckiego) to kobieta „która służy”. Współcześnie jest to osoba, która udziela niemedycznego, fizycznego, emocjonalnego i informatycznego wsparcia kobiecie rodzącej. Wspiera matki i ich rodziny od momentu ciąży, aż do połogu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa. Doula rozumie emocjonalne i fizyczne aspekty porodu. Jej praca opiera się na szczegółowym planie porodu, dba o to, żeby poród był jak najbardziej bliski wizji, jaką ciężarna ma wobec tego wydarzenia. 

Doula nie rywalizuje na sali porodowej z położną. Ona z nią współpracuje.

 Położna dba o to, żeby poród z medycznego punktu widzenia był jak najbardziej bezpieczny. Doula skupia swoją uwagę tylko i wyłącznie na rodzącej. Na jej odczuciach i emocjach. 

Po porodzie doula spotyka się z mamą i dzieckiem kilka razy. Na podobnej zasadzie co położna środowiskowa. Tłumaczy wszystkie rozterki, pokazuje prawidłowe działania oraz wspiera rodziców w ich macierzyństwie. Umacnia ich wiarę w rodzicielstwo. 

Wspiera zarówno prawidłowe karmienie piersią, jak i prawidłowe karmienie mm. Doula nigdy nie narzuca swoich racji. Zawsze podąża za kobietą, bez względu na jej wybory.